Pomoc prawna w Szczecinie

Pomoc prawna w Szczecinie

Przy Okręgowych Radach Adwokackich oraz Okręgowych Izbach Radców Prawnych w Polsce utworzone zostały sztaby pomocowe, których członkowie – adwokaci, radcowie prawni i aplikanci – udzielać będą bezpłatnej pomocy prawnej osobom przybywającym obecnie z Ukrainy, w indywidualnych sprawach z zakresu m.in. legalizacji pobytu, pracy czy możliwości sprowadzenia rodzin do Polski.

Szczecin:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie
we współpracy z Kliniką Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego